Lägre elräkningar och bättre inomhusluft

Hus som byggs med Fagerdala EPS System har jämförelsevis mycket låg miljöpåfrestning och energiförbrukning både under byggtiden och brukstiden. Boverkets krav är att en modern villa ska ha en energiförbrukning på max 55 kWh/kvadratmeter och år. Genomsnittsvärdet för en svensk villa ligger på 80-85 kWh/kvadratmeter och år. Hus byggda i Fagerdala EPS System har förutsättningar för snittvärden ner mot 40-45 kWh/kvadratmeter och år. Besparingarna i en hushållsbudget kan bli högst märkbara.

Då ett hus i Fagerdala EPS System är byggt i ett mineraliskt material som kan andas, så blir inomhusklimatet både jämnare och hälsosammare året runt. Problemen med fukt och mögel som kan ge astma och allergier försvinner helt.

Den totala energiåtgången i hus är beroende av en rad samverkande faktorer: Material, byggsystem, uppvärmningssystem, fönsterkvalitet etc. Allt annat lika vid en jämförelse mellan olika byggsystem så har Fagerdala EPS System en rad unika egenskaper som möjliggör extra låg energiförbrukning: Det homogena materialet, den vindtäta konstruktionen, isoleringen integrerad i stommen, fullständigt jämnt fördelad värmeisolering mot all omgivande luft, avsevärt mycket lättare byggelement vilket ger möjlighet till större element och därmed färre skarvar och frånvaron av köldbryggor. Sammantaget eliminerar detta i stort sett allt energiläckage, vilket ger mycket låg energiförbrukning utan extrem värmeisolering.

Genom att det mineraliska materialet i samtliga byggelement saknar ångspärrande skikt, så kan också hela huset andas. Resultatet blir jämnare och hälsosammare inomhusklimat året runt, liksom jämnare inomhustemperatur året runt. Lika behaglig när det är extremt kallt eller extremt varmt ute.

En regelbyggd vägg läcker extra mycket värme i bygghörnen via den stående regeln. En vägg i Fagerdala EPS System har tvärtom extra isolerverkan i bygghörnen.

Dela med dig

Tipsa om sidan

Det enklaste sättet att beskriva en vägg i den nya isolerande betongen är att jämföra med en vanlig regelvägg som finns i de flesta småhus:

Bild

Väggen i en regelkonstruktion består av en rad olika skikt och minsta byggslarv kan skapa stora problem. Regn och rusk som tar sig in i skarvar och glipor får träreglar och gipsskivor att mögla. Fuktspärrar hindrar dessutom väggen att andas, vilket ger sämre inomhusklimat. Materialövergångar i de olika väggskikten skapar köldbryggor som läcker värme. Väggen består av material som kan brinna.

Bild

Den nya isolerande betongen i Fagerdala EPS System är en blandning av cement och cellplastkulor som ersätter alla materialskikt i en vanlig regelvägg. Denna vägg är på en och samma gång bärande, värmeisolerande, fukttålig och obrännbar. Här finns inga reglar eller materialövergångar som kan läcka värme. Tjockputsen på utsidan skyddar mot väder och vind. Väggarna kan andas, vilket ger jämnare och hälsosammare inomhusklimat.