Bygg riktiga stenhus i samma prisläge som trähus

Principen för Fagerdala EPS System är enkel: Man bygger som man gjorde förr i tiden, men i ett nytt mineraliskt material som inte bara kan andas och ventilera ut fukt, utan också är isolerande. Prefabricerade byggelement i en blandning av cement och cellplastkulor ersätter alla de olika byggskikt som annars finns i en husvägg. Väggarna är på en och samma gång bärande i konstruktionen, värmeisolerande, fukttåliga och obrännbara. Det nya byggsystemet gör det möjligt att bygga riktiga stenhus i samma prisläge som trähus!

Vi bygger i storblock. Elementen gjuts till full våningshöjd. Då Fagerdala EPS Cement kräver mycket liten tillsats av vatten för denna gjutning, finns inget behov av uttorkning genom avdunstning. Allt vatten förbrukas helt enkelt genom härdningsprocessen.

En sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

1. Ett hus som är byggt av mineraliskt fukttåligt material behöver aldrig någonsin repareras eller renoveras på grund av fukt och mögel i stommen.

2. Prefabricerade väggelement med en volymvikt som är endast 20% av volymvikten för konventionella betongelement är enklare, snabbare och billigare att transportera och montera.

3. Prefabricerade väggelement i ett enda homogent material som ersätter alla materialskikt och regelverk i en konventionell vägg spar avsevärda material-, monterings- och upphandlingskostnader.

4. Hus som på detta sätt är klimat-, miljö- och energisäkrade skapar sammantaget också ett större attraktionsvärde på marknaden.

Se våra husmodeller på www.fagerdalahem.se.

Byggelementen monteras i ett not/spontsystem med få fogar, utan köldbryggor och utan läckande skarvar och glipor.
Bilden visar yttervägg och mellanbjälklag i Fagerdala EPS System. Observera att det varken finns tätskikt som kan stänga inne fukt eller material som kan mögla i väggen. Väggarna kan andas. Utvändigt skyddar riktig tjockputs mot fuktinträngning.

Det enklaste sättet att beskriva en vägg i den nya isolerande betongen är att jämföra med en vanlig regelvägg som finns i de flesta småhus:

Bild

Väggen i en regelkonstruktion består av en rad olika skikt och minsta byggslarv kan skapa stora problem. Regn och rusk som tar sig in i skarvar och glipor får träreglar och gipsskivor att mögla. Fuktspärrar hindrar dessutom väggen att andas, vilket ger sämre inomhusklimat. Materialövergångar i de olika väggskikten skapar köldbryggor som läcker värme. Väggen består av material som kan brinna.

Bild

Den nya isolerande betongen i Fagerdala EPS System är en blandning av cement och cellplastkulor som ersätter alla materialskikt i en vanlig regelvägg. Denna vägg är på en och samma gång bärande, värmeisolerande, fukttålig och obrännbar. Här finns inga reglar eller materialövergångar som kan läcka värme. Tjockputsen på utsidan skyddar mot väder och vind. Väggarna kan andas, vilket ger jämnare och hälsosammare inomhusklimat.