Bild

Byggelementen monteras i ett not/spontsystem med få fogar, utan köldbryggor och utan läckande skarvar och glipor.

Principen för Fagerdala EPS System är enkel: Man bygger som man gjorde förr i tiden, men i ett nytt mineraliskt material som inte bara kan andas och ventilera ut fukt, utan också är isolerande. Prefabricerade byggelement i en blandning av cement och cellplastkulor ersätter alla de olika byggskikt som annars finns i en husvägg. Väggarna är på en och samma gång bärande i konstruktionen, värmeisolerande, fukttåliga och obrännbara. Det nya byggsystemet gör det möjligt att bygga riktiga stenhus i samma prisläge som trähus!

Bild