Bild

Fukt kan bara vandra inifrån och ut ur väggen, aldrig tvärtom.

Hus som byggs med Fagerdala EPS System är hus som motstår alla tänkbara klimatpåfrestningar. I detta byggsystem finns inga material som är fuktkänsliga och inga täta skikt i någon del av ytterväggen som kan bygga upp fuktansamlingar och mögla. Materialet i byggelementen är dessutom helt obrännbart. Byggsystemets isolerande egenskaper medför en fullständigt jämnt fördelad isolering mot all omgivande luft och mark. Det finns inga köldbryggor, vilket eliminerar risken för värmeläckage och medför ett jämnt och stabilt inomhusklimat med låg energiförbrukning.

Bild

Bilderna visar ett test i brandugn där vi jämför hur specialbetongen i Fagerdala EPS System klarar extrem upphettning (1100 grader) jämfört med vanlig betong.  Inget av materialen kan brinna, men när den vanliga betongen blir het rakt igenom och börjar falla sönder, så hejdar vår specialbetong värmestrålningen och förblir oskadad. Foto (bilderna från brandugnen): Thomas Dalmalm