Bild

En regelbyggd vägg läcker extra mycket värme i bygghörnen via den stående regeln. En vägg i Fagerdala EPS System har tvärtom extra isolerverkan i bygghörnen.

 

Hus som byggs med Fagerdala EPS System har jämförelsevis mycket låg miljöpåfrestning och energiförbrukning både under byggtiden och brukstiden. Boverkets krav är att en modern villa ska ha en energiförbrukning på max 110 kWh/kvadratmeter och år. Genomsnittsvärdet för en svensk villa ligger på 80-85 kWh/kvadratmeter och år. Hus byggda i Fagerdala EPS System har förutsättningar för snittvärden ner mot 45 kWh/kvadratmeter och år. Besparingarna i en hushållsbudget kan bli högst märkbara.

Då ett hus i Fagerdala EPS System är byggt i ett mineraliskt material som kan andas, så blir inomhusklimatet både jämnare och hälsosammare året runt. Problemen med fukt och mögel som kan ge astma och allergier försvinner helt.